14. Journalist

                  CARSTEN MUNK-HANSEN

For journalister

Jeg træffes normalt bedst om eftermiddagen.

 

Planlovgivning og planspørgsmål, som fremtidigt kan eller vil blive behandlet i Planklagenævnet, udtaler jeg mig ikke om, da det indebærer en risiko for habilitetsproblemer. Er der tvivl om forståelsen af afgørelser eller delafgørelser, er jeg i almindelighed villig til at uddybe det.