3. Vilkår

                  CARSTEN MUNK-HANSEN

VILKÅR

for aftaler

  1. Honorar aftales på forhånd. Dette kan fastsættes til et fast beløb eller fastlægges efter nærmere aftalte principper. Honorar tillægges moms.
  2. Et fast honorar forudsætter 1) en problemformulering, 2) en koncentreret sagsfremstilling og 3) alle relevante bilag i kronologisk rækkefølge.
  3. En eventuel vurdering af retsstillingen vil være uden partsinteresser, og resultatet kan selvsagt ikke forhandles.
  4. Jeg tager ikke kontakt med andre end hvervgiveren, medmindre dette aftales.
  5. Jeg forpligter mig til at varetage samme fortrolighed, som gælder advokater.
  6. Jeg yder ikke rådgivning til private forbruger, jf. lov nr. 49/2006.
  7. Jeg er ikke omfattet af en erhvervsansvarsforsikring og kan ikke påtage mig at afdække hvervgiverens professionelle ansvar.
  8. Jeg er berettiget til at anvende arbejdet - i anonymiseret form - i senere videnskabeligt arbejde.