4. Undervisning

                  CARSTEN MUNK-HANSEN

UNDERVISNING

UNDERVISNING - Jeg underviser på juridisk Institut i:

Juridisk metode, 1. semester (stud.merc.jur. og stud.jur.)

Retsvidenskabsteori, 3. semester (stud.merc.jur. og stud.jur.)

Fast ejendom, 7. semester (stud.jur.)

 

FAGANSVAR - Jeg er fagansvarlig for:

Juridisk metode, 1. semester

Retsvidenskabsteori, 3. semester

Bachelorprojekt, 6. semester

Fast ejendom, 7. semester

Entrepriseret, 8 semester

Forsikringsret, 9. semester

Kandidatspecialer, 10. semester

 

Modtog 2013 hædersbevisningen "Årgangens underviser 2008-13"

 

 

TIDLIGERE UNIVERSITETSUNDERVISNING

Forsikringsret(stud.merc.jur. og stud.jur.)

Retskilderne (stud.merc.aud., AAU)

Retskilder og juridisk metode (stud.geom.,AAU)

Aftaleret (stud.merc.jur. og stud.jur.)

Fast ejendom - overdragelse (stud.jur., Aarhus Universitet)

Fast ejendom - overdragelse og regulering (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Fast ejendom - overdragelse, udstykning, relaksation mv. (stud geom., AAU)

Retsfilosofi (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Romerret (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Juridisk metode (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Obligationsret (stud.jur., Aarhus Universitet)

 

Tidligere fagansvar (AAU)

Romerret, retsfilosofi og metode (5. semester, stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Byggeret, (6. og 8. semester, stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Fagkoordinator på 2. semester

 

Anden tidligere undervisning

Erhvervsret (Herning Handelsgymnasium - nu: HHX, Herningsholm Gymnasium)