6 CV Oversigt

                  CARSTEN MUNK-HANSEN

CV

Curriculum vitae, det latinske ord for livsforløb, forkortes ofte CV og anvendes som en kort beskrivelse af personens faglige liv med en opsummering af uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kvalifikationer (oftest i forbindelse med jobsøgning).

 

Med inspiration heri tilstræber jeg i 6 temaer (hypertext) - samt i 3 andre links - at fremstille opsummere nogle træk fra mit faglige "liv".