Hjem

                  CARSTEN MUNK-HANSEN

professor mso Ph.D.

formand for Planklagenævnet

Som professor er mine primære arbejdsområder obligationsret, herunder kontrakter, kontrakters misligholdelse, ansvarsfraskri-velse, overdragelse af fast ejen-dom, retsteori og metodologi.

 

Som ministerudpeget formand for Planklagenævnet behandler jeg klager over kommunale afgørelser vedrørende den fysiske plan-lægning.